OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש אפריל 2015 (04/2015)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני באפריל 2015 (04/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/04/2015 הוא 0.089
02/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/04/2015 הוא 0.089
03/04/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/04/2015 הוא 0.088
04/04/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/04/2015 הוא 0.088
05/04/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/04/2015 הוא 0.088
06/04/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/04/2015 הוא 0.088
07/04/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/04/2015 הוא 0.088
08/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/04/2015 הוא 0.089
09/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/04/2015 הוא 0.089
10/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/04/2015 הוא 0.089
11/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/04/2015 הוא 0.089
12/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/04/2015 הוא 0.089
13/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/04/2015 הוא 0.089
14/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/04/2015 הוא 0.089
15/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/04/2015 הוא 0.089
16/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/04/2015 הוא 0.089
17/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/04/2015 הוא 0.089
18/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/04/2015 הוא 0.089
19/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/04/2015 הוא 0.089
20/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/04/2015 הוא 0.089
21/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/04/2015 הוא 0.089
22/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/04/2015 הוא 0.089
23/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/04/2015 הוא 0.089
24/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/04/2015 הוא 0.089
25/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/04/2015 הוא 0.089
26/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/04/2015 הוא 0.089
27/04/2015 0.089 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/04/2015 הוא 0.089
28/04/2015 0.088 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/04/2015 הוא 0.088
29/04/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/04/2015 הוא 0.087
30/04/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/04/2015 הוא 0.087
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 05/2015 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2015

תגובות הגולשים