OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש מאי 2015 (05/2015)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני במאי 2015 (05/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/05/2015 הוא 0.087
02/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/05/2015 הוא 0.087
03/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/05/2015 הוא 0.087
04/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/05/2015 הוא 0.087
05/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/05/2015 הוא 0.087
06/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/05/2015 הוא 0.087
07/05/2015 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/05/2015 הוא 0.086
08/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/05/2015 הוא 0.087
09/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/05/2015 הוא 0.087
10/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/05/2015 הוא 0.087
11/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/05/2015 הוא 0.087
12/05/2015 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/05/2015 הוא 0.086
13/05/2015 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/05/2015 הוא 0.086
14/05/2015 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/05/2015 הוא 0.086
15/05/2015 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/05/2015 הוא 0.086
16/05/2015 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/05/2015 הוא 0.086
17/05/2015 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/05/2015 הוא 0.086
18/05/2015 0.086 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/05/2015 הוא 0.086
19/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/05/2015 הוא 0.087
20/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/05/2015 הוא 0.087
21/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/05/2015 הוא 0.087
22/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/05/2015 הוא 0.087
23/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/05/2015 הוא 0.087
24/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/05/2015 הוא 0.087
25/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/05/2015 הוא 0.087
26/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/05/2015 הוא 0.087
27/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/05/2015 הוא 0.087
28/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/05/2015 הוא 0.087
29/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/05/2015 הוא 0.087
30/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/05/2015 הוא 0.087
31/05/2015 0.087 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/05/2015 הוא 0.087
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 06/2015 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 04/2015

תגובות הגולשים