OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ינואר 2016 (01/2016)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בינואר 2016 (01/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/01/2016 הוא 0.083
02/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/01/2016 הוא 0.083
03/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/01/2016 הוא 0.083
04/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/01/2016 הוא 0.083
05/01/2016 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/01/2016 הוא 0.084
06/01/2016 0.084 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/01/2016 הוא 0.084
07/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/01/2016 הוא 0.083
08/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/01/2016 הוא 0.083
09/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/01/2016 הוא 0.083
10/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/01/2016 הוא 0.083
11/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/01/2016 הוא 0.083
12/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/01/2016 הוא 0.083
13/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/01/2016 הוא 0.083
14/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/01/2016 הוא 0.083
15/01/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/01/2016 הוא 0.082
16/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/01/2016 הוא 0.083
17/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/01/2016 הוא 0.083
18/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/01/2016 הוא 0.083
19/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/01/2016 הוא 0.083
20/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/01/2016 הוא 0.083
21/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/01/2016 הוא 0.083
22/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/01/2016 הוא 0.083
23/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/01/2016 הוא 0.083
24/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/01/2016 הוא 0.083
25/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/01/2016 הוא 0.083
26/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/01/2016 הוא 0.083
27/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/01/2016 הוא 0.083
28/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/01/2016 הוא 0.083
29/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/01/2016 הוא 0.083
30/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/01/2016 הוא 0.083
31/01/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/01/2016 הוא 0.083
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 02/2016 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 12/2015

תגובות הגולשים