OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש אפריל 2016 (04/2016)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני באפריל 2016 (04/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/04/2016 הוא 0.082
02/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/04/2016 הוא 0.082
03/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/04/2016 הוא 0.082
04/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/04/2016 הוא 0.082
05/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/04/2016 הוא 0.082
06/04/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/04/2016 הוא 0.083
07/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/04/2016 הוא 0.082
08/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/04/2016 הוא 0.082
09/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/04/2016 הוא 0.082
10/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/04/2016 הוא 0.082
11/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/04/2016 הוא 0.082
12/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/04/2016 הוא 0.082
13/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/04/2016 הוא 0.082
14/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/04/2016 הוא 0.082
15/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/04/2016 הוא 0.082
16/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/04/2016 הוא 0.082
17/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/04/2016 הוא 0.082
18/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/04/2016 הוא 0.082
19/04/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/04/2016 הוא 0.082
20/04/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/04/2016 הוא 0.081
21/04/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/04/2016 הוא 0.081
22/04/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/04/2016 הוא 0.081
23/04/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/04/2016 הוא 0.08
24/04/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/04/2016 הוא 0.08
25/04/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/04/2016 הוא 0.08
26/04/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/04/2016 הוא 0.08
27/04/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/04/2016 הוא 0.08
28/04/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/04/2016 הוא 0.08
29/04/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/04/2016 הוא 0.08
30/04/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/04/2016 הוא 0.08
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 05/2016 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2016

תגובות הגולשים