OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש מאי 2016 (05/2016)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני במאי 2016 (05/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/05/2016 הוא 0.08
02/05/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/05/2016 הוא 0.08
03/05/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/05/2016 הוא 0.08
04/05/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/05/2016 הוא 0.08
05/05/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/05/2016 הוא 0.08
06/05/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/05/2016 הוא 0.08
07/05/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/05/2016 הוא 0.08
08/05/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/05/2016 הוא 0.08
09/05/2016 0.08 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/05/2016 הוא 0.08
10/05/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/05/2016 הוא 0.081
11/05/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/05/2016 הוא 0.081
12/05/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/05/2016 הוא 0.081
13/05/2016 0.081 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/05/2016 הוא 0.081
14/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/05/2016 הוא 0.082
15/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/05/2016 הוא 0.082
16/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/05/2016 הוא 0.082
17/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/05/2016 הוא 0.082
18/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/05/2016 הוא 0.082
19/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/05/2016 הוא 0.082
20/05/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/05/2016 הוא 0.083
21/05/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/05/2016 הוא 0.083
22/05/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/05/2016 הוא 0.083
23/05/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/05/2016 הוא 0.083
24/05/2016 0.083 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/05/2016 הוא 0.083
25/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/05/2016 הוא 0.082
26/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/05/2016 הוא 0.082
27/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/05/2016 הוא 0.082
28/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/05/2016 הוא 0.082
29/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/05/2016 הוא 0.082
30/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/05/2016 הוא 0.082
31/05/2016 0.082 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/05/2016 הוא 0.082
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 06/2016 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 04/2016

תגובות הגולשים