OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/12/2016 הוא 0.077
02/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/12/2016 הוא 0.077
03/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/12/2016 הוא 0.077
04/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/12/2016 הוא 0.077
05/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/12/2016 הוא 0.077
06/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/12/2016 הוא 0.077
07/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/12/2016 הוא 0.077
08/12/2016 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/12/2016 הוא 0.076
09/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/12/2016 הוא 0.077
10/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/12/2016 הוא 0.077
11/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/12/2016 הוא 0.077
12/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/12/2016 הוא 0.077
13/12/2016 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/12/2016 הוא 0.076
14/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/12/2016 הוא 0.077
15/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/12/2016 הוא 0.077
16/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/12/2016 הוא 0.077
17/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/12/2016 הוא 0.077
18/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/12/2016 הוא 0.077
19/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/12/2016 הוא 0.077
20/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/12/2016 הוא 0.077
21/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/12/2016 הוא 0.077
22/12/2016 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/12/2016 הוא 0.076
23/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/12/2016 הוא 0.077
24/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/12/2016 הוא 0.077
25/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/12/2016 הוא 0.077
26/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/12/2016 הוא 0.077
27/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/12/2016 הוא 0.077
28/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/12/2016 הוא 0.077
29/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/12/2016 הוא 0.077
30/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/12/2016 הוא 0.077
31/12/2016 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/12/2016 הוא 0.077
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2017 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 11/2016

תגובות הגולשים