OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ינואר 2017 (01/2017)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בינואר 2017 (01/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2017 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/01/2017 הוא 0.078
02/01/2017 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/01/2017 הוא 0.078
03/01/2017 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/01/2017 הוא 0.078
04/01/2017 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/01/2017 הוא 0.078
05/01/2017 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/01/2017 הוא 0.078
06/01/2017 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/01/2017 הוא 0.078
07/01/2017 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/01/2017 הוא 0.078
08/01/2017 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/01/2017 הוא 0.078
09/01/2017 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/01/2017 הוא 0.078
10/01/2017 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/01/2017 הוא 0.078
11/01/2017 0.078 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/01/2017 הוא 0.078
12/01/2017 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/01/2017 הוא 0.077
13/01/2017 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/01/2017 הוא 0.077
14/01/2017 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/01/2017 הוא 0.077
15/01/2017 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/01/2017 הוא 0.077
16/01/2017 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/01/2017 הוא 0.077
17/01/2017 0.077 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/01/2017 הוא 0.077
18/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/01/2017 הוא 0.076
19/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/01/2017 הוא 0.076
20/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/01/2017 הוא 0.076
21/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/01/2017 הוא 0.076
22/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/01/2017 הוא 0.076
23/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/01/2017 הוא 0.076
24/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/01/2017 הוא 0.076
25/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/01/2017 הוא 0.076
26/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/01/2017 הוא 0.076
27/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/01/2017 הוא 0.076
28/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/01/2017 הוא 0.076
29/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/01/2017 הוא 0.076
30/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/01/2017 הוא 0.076
31/01/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/01/2017 הוא 0.076
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 02/2017 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 12/2016

תגובות הגולשים