OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש פברואר 2017 (02/2017)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בפברואר 2017 (02/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/02/2017 הוא 0.076
02/02/2017 0.076 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/02/2017 הוא 0.076
03/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/02/2017 הוא 0.075
04/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/02/2017 הוא 0.075
05/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/02/2017 הוא 0.075
06/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/02/2017 הוא 0.075
07/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/02/2017 הוא 0.075
08/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/02/2017 הוא 0.075
09/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/02/2017 הוא 0.075
10/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/02/2017 הוא 0.075
11/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/02/2017 הוא 0.075
12/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/02/2017 הוא 0.075
13/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/02/2017 הוא 0.075
14/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/02/2017 הוא 0.075
15/02/2017 0.075 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/02/2017 הוא 0.075
16/02/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/02/2017 הוא 0.074
17/02/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/02/2017 הוא 0.074
18/02/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/02/2017 הוא 0.074
19/02/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/02/2017 הוא 0.074
20/02/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/02/2017 הוא 0.074
21/02/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/02/2017 הוא 0.074
22/02/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/02/2017 הוא 0.074
23/02/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/02/2017 הוא 0.074
24/02/2017 0.074 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/02/2017 הוא 0.074
25/02/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/02/2017 הוא 0.073
26/02/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/02/2017 הוא 0.073
27/02/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/02/2017 הוא 0.073
28/02/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/02/2017 הוא 0.073
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2017 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2017

תגובות הגולשים