OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש מאי 2017 (05/2017)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני במאי 2017 (05/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/05/2017 הוא 0.072
02/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/05/2017 הוא 0.072
03/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/05/2017 הוא 0.072
04/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/05/2017 הוא 0.072
05/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/05/2017 הוא 0.072
06/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/05/2017 הוא 0.072
07/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/05/2017 הוא 0.072
08/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/05/2017 הוא 0.072
09/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/05/2017 הוא 0.072
10/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/05/2017 הוא 0.072
11/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/05/2017 הוא 0.072
12/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/05/2017 הוא 0.072
13/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/05/2017 הוא 0.072
14/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/05/2017 הוא 0.072
15/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/05/2017 הוא 0.072
16/05/2017 0.073 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/05/2017 הוא 0.073
17/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/05/2017 הוא 0.072
18/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/05/2017 הוא 0.072
19/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/05/2017 הוא 0.072
20/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/05/2017 הוא 0.072
21/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/05/2017 הוא 0.072
22/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/05/2017 הוא 0.072
23/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/05/2017 הוא 0.072
24/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/05/2017 הוא 0.072
25/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/05/2017 הוא 0.072
26/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/05/2017 הוא 0.072
27/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/05/2017 הוא 0.072
28/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/05/2017 הוא 0.072
29/05/2017 0.072 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/05/2017 הוא 0.072
30/05/2017 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/05/2017 הוא 0.071
31/05/2017 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/05/2017 הוא 0.071
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 06/2017 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 04/2017

תגובות הגולשים