OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ספטמבר 2017 (09/2017)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בספטמבר 2017 (09/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/09/2017 הוא 0.07
02/09/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/09/2017 הוא 0.07
03/09/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/09/2017 הוא 0.07
04/09/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/09/2017 הוא 0.07
05/09/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/09/2017 הוא 0.07
06/09/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/09/2017 הוא 0.07
07/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/09/2017 הוא 0.069
08/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/09/2017 הוא 0.069
09/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/09/2017 הוא 0.069
10/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/09/2017 הוא 0.069
11/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/09/2017 הוא 0.069
12/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/09/2017 הוא 0.069
13/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/09/2017 הוא 0.069
14/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/09/2017 הוא 0.069
15/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/09/2017 הוא 0.069
16/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/09/2017 הוא 0.069
17/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/09/2017 הוא 0.069
18/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/09/2017 הוא 0.069
19/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/09/2017 הוא 0.069
20/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/09/2017 הוא 0.069
21/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/09/2017 הוא 0.069
22/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/09/2017 הוא 0.069
23/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/09/2017 הוא 0.069
24/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/09/2017 הוא 0.069
25/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/09/2017 הוא 0.069
26/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/09/2017 הוא 0.069
27/09/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/09/2017 הוא 0.07
28/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/09/2017 הוא 0.069
29/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/09/2017 הוא 0.069
30/09/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/09/2017 הוא 0.069
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 10/2017 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 08/2017

תגובות הגולשים