OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש דצמבר 2017 (12/2017)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בדצמבר 2017 (12/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/12/2017 הוא 0.069
02/12/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/12/2017 הוא 0.069
03/12/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/12/2017 הוא 0.069
04/12/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/12/2017 הוא 0.069
05/12/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/12/2017 הוא 0.069
06/12/2017 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/12/2017 הוא 0.069
07/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/12/2017 הוא 0.07
08/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/12/2017 הוא 0.07
09/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/12/2017 הוא 0.07
10/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/12/2017 הוא 0.07
11/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/12/2017 הוא 0.07
12/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/12/2017 הוא 0.07
13/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/12/2017 הוא 0.07
14/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/12/2017 הוא 0.07
15/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/12/2017 הוא 0.07
16/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/12/2017 הוא 0.07
17/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/12/2017 הוא 0.07
18/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/12/2017 הוא 0.07
19/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/12/2017 הוא 0.07
20/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/12/2017 הוא 0.07
21/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/12/2017 הוא 0.07
22/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/12/2017 הוא 0.07
23/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/12/2017 הוא 0.07
24/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/12/2017 הוא 0.07
25/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/12/2017 הוא 0.07
26/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/12/2017 הוא 0.07
27/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/12/2017 הוא 0.07
28/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/12/2017 הוא 0.07
29/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/12/2017 הוא 0.07
30/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/12/2017 הוא 0.07
31/12/2017 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/12/2017 הוא 0.07
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2018 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 11/2017

תגובות הגולשים