OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש אפריל 2018 (04/2018)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני באפריל 2018 (04/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/04/2018 הוא 0.068
02/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/04/2018 הוא 0.068
03/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/04/2018 הוא 0.068
04/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/04/2018 הוא 0.068
05/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/04/2018 הוא 0.068
06/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/04/2018 הוא 0.068
07/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/04/2018 הוא 0.068
08/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/04/2018 הוא 0.068
09/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/04/2018 הוא 0.068
10/04/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/04/2018 הוא 0.067
11/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/04/2018 הוא 0.068
12/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/04/2018 הוא 0.068
13/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/04/2018 הוא 0.068
14/04/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/04/2018 הוא 0.067
15/04/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/04/2018 הוא 0.067
16/04/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/04/2018 הוא 0.067
17/04/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/04/2018 הוא 0.067
18/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/04/2018 הוא 0.068
19/04/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/04/2018 הוא 0.067
20/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/04/2018 הוא 0.068
21/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/04/2018 הוא 0.068
22/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/04/2018 הוא 0.068
23/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/04/2018 הוא 0.068
24/04/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/04/2018 הוא 0.068
25/04/2018 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/04/2018 הוא 0.069
26/04/2018 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/04/2018 הוא 0.069
27/04/2018 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/04/2018 הוא 0.07
28/04/2018 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/04/2018 הוא 0.069
29/04/2018 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/04/2018 הוא 0.069
30/04/2018 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/04/2018 הוא 0.069
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 05/2018 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2018

תגובות הגולשים