OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש מאי 2018 (05/2018)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני במאי 2018 (05/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2018 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/05/2018 הוא 0.07
02/05/2018 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/05/2018 הוא 0.07
03/05/2018 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/05/2018 הוא 0.07
04/05/2018 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/05/2018 הוא 0.07
05/05/2018 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/05/2018 הוא 0.07
06/05/2018 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/05/2018 הוא 0.07
07/05/2018 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/05/2018 הוא 0.07
08/05/2018 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/05/2018 הוא 0.069
09/05/2018 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/05/2018 הוא 0.069
10/05/2018 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/05/2018 הוא 0.069
11/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/05/2018 הוא 0.068
12/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/05/2018 הוא 0.068
13/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/05/2018 הוא 0.068
14/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/05/2018 הוא 0.068
15/05/2018 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/05/2018 הוא 0.069
16/05/2018 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/05/2018 הוא 0.069
17/05/2018 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/05/2018 הוא 0.069
18/05/2018 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/05/2018 הוא 0.069
19/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/05/2018 הוא 0.068
20/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/05/2018 הוא 0.068
21/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/05/2018 הוא 0.068
22/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/05/2018 הוא 0.068
23/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/05/2018 הוא 0.068
24/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/05/2018 הוא 0.068
25/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/05/2018 הוא 0.068
26/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/05/2018 הוא 0.068
27/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/05/2018 הוא 0.068
28/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/05/2018 הוא 0.068
29/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/05/2018 הוא 0.068
30/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/05/2018 הוא 0.068
31/05/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/05/2018 הוא 0.068
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 06/2018 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 04/2018

תגובות הגולשים