OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ספטמבר 2018 (09/2018)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בספטמבר 2018 (09/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/09/2018 הוא 0.068
02/09/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/09/2018 הוא 0.068
03/09/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/09/2018 הוא 0.068
04/09/2018 0.068 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/09/2018 הוא 0.068
05/09/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/09/2018 הוא 0.067
06/09/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/09/2018 הוא 0.067
07/09/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/09/2018 הוא 0.067
08/09/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/09/2018 הוא 0.067
09/09/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/09/2018 הוא 0.067
10/09/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/09/2018 הוא 0.067
11/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/09/2018 הוא 0.066
12/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/09/2018 הוא 0.066
13/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/09/2018 הוא 0.066
14/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/09/2018 הוא 0.066
15/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/09/2018 הוא 0.066
16/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/09/2018 הוא 0.066
17/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/09/2018 הוא 0.066
18/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/09/2018 הוא 0.066
19/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/09/2018 הוא 0.066
20/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/09/2018 הוא 0.066
21/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/09/2018 הוא 0.066
22/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/09/2018 הוא 0.066
23/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/09/2018 הוא 0.066
24/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/09/2018 הוא 0.066
25/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/09/2018 הוא 0.066
26/09/2018 0.066 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/09/2018 הוא 0.066
27/09/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/09/2018 הוא 0.067
28/09/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/09/2018 הוא 0.067
29/09/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/09/2018 הוא 0.067
30/09/2018 0.067 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/09/2018 הוא 0.067
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 10/2018 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 08/2018

תגובות הגולשים