OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש ינואר 2019 (01/2019)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בינואר 2019 (01/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2019 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/01/2019 הוא 0.071
02/01/2019 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/01/2019 הוא 0.071
03/01/2019 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/01/2019 הוא 0.071
04/01/2019 0.071 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/01/2019 הוא 0.071
05/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/01/2019 הוא 0.07
06/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/01/2019 הוא 0.07
07/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/01/2019 הוא 0.07
08/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/01/2019 הוא 0.07
09/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/01/2019 הוא 0.07
10/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/01/2019 הוא 0.07
11/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/01/2019 הוא 0.07
12/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/01/2019 הוא 0.07
13/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/01/2019 הוא 0.07
14/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/01/2019 הוא 0.07
15/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/01/2019 הוא 0.07
16/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/01/2019 הוא 0.07
17/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/01/2019 הוא 0.07
18/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/01/2019 הוא 0.07
19/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/01/2019 הוא 0.07
20/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/01/2019 הוא 0.07
21/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/01/2019 הוא 0.07
22/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/01/2019 הוא 0.07
23/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/01/2019 הוא 0.07
24/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/01/2019 הוא 0.07
25/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/01/2019 הוא 0.07
26/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/01/2019 הוא 0.07
27/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/01/2019 הוא 0.07
28/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/01/2019 הוא 0.07
29/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 29/01/2019 הוא 0.07
30/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 30/01/2019 הוא 0.07
31/01/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 31/01/2019 הוא 0.07
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 02/2019 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 12/2018

תגובות הגולשים