OFFICEGUY

שער הפסו הפיליפיני בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הפסו הפיליפיני בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 01/02/2019 הוא 0.07
02/02/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 02/02/2019 הוא 0.069
03/02/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 03/02/2019 הוא 0.069
04/02/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 04/02/2019 הוא 0.069
05/02/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 05/02/2019 הוא 0.069
06/02/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 06/02/2019 הוא 0.069
07/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 07/02/2019 הוא 0.07
08/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 08/02/2019 הוא 0.07
09/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 09/02/2019 הוא 0.07
10/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 10/02/2019 הוא 0.07
11/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 11/02/2019 הוא 0.07
12/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 12/02/2019 הוא 0.07
13/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 13/02/2019 הוא 0.07
14/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 14/02/2019 הוא 0.07
15/02/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 15/02/2019 הוא 0.069
16/02/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 16/02/2019 הוא 0.069
17/02/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 17/02/2019 הוא 0.069
18/02/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 18/02/2019 הוא 0.069
19/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 19/02/2019 הוא 0.07
20/02/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 20/02/2019 הוא 0.069
21/02/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 21/02/2019 הוא 0.069
22/02/2019 0.069 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 22/02/2019 הוא 0.069
23/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 23/02/2019 הוא 0.07
24/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 24/02/2019 הוא 0.07
25/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 25/02/2019 הוא 0.07
26/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 26/02/2019 הוא 0.07
27/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 27/02/2019 הוא 0.07
28/02/2019 0.07 שער הפסו הפיליפיני בתאריך 28/02/2019 הוא 0.07
מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 03/2019 מעבר לשער הפסו הפיליפיני בחודש 01/2019

תגובות הגולשים