OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש דצמבר 2014 (12/2014)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בדצמבר 2014 (12/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2014 1.168 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/12/2014 הוא 1.168
02/12/2014 1.183 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/12/2014 הוא 1.183
03/12/2014 1.183 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/12/2014 הוא 1.183
04/12/2014 1.18 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/12/2014 הוא 1.18
05/12/2014 1.176 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/12/2014 הוא 1.176
06/12/2014 1.177 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/12/2014 הוא 1.177
07/12/2014 1.177 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/12/2014 הוא 1.177
08/12/2014 1.177 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/12/2014 הוא 1.177
09/12/2014 1.169 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/12/2014 הוא 1.169
10/12/2014 1.172 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/12/2014 הוא 1.172
11/12/2014 1.162 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/12/2014 הוא 1.162
12/12/2014 1.164 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/12/2014 הוא 1.164
13/12/2014 1.169 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/12/2014 הוא 1.169
14/12/2014 1.169 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/12/2014 הוא 1.169
15/12/2014 1.169 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/12/2014 הוא 1.169
16/12/2014 1.166 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/12/2014 הוא 1.166
17/12/2014 1.155 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/12/2014 הוא 1.155
18/12/2014 1.144 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/12/2014 הוא 1.144
19/12/2014 1.128 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/12/2014 הוא 1.128
20/12/2014 1.128 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/12/2014 הוא 1.128
21/12/2014 1.128 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/12/2014 הוא 1.128
22/12/2014 1.128 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/12/2014 הוא 1.128
23/12/2014 1.116 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/12/2014 הוא 1.116
24/12/2014 1.109 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/12/2014 הוא 1.109
25/12/2014 1.114 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/12/2014 הוא 1.114
26/12/2014 1.114 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/12/2014 הוא 1.114
27/12/2014 1.114 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/12/2014 הוא 1.114
28/12/2014 1.114 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/12/2014 הוא 1.114
29/12/2014 1.114 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/12/2014 הוא 1.114
30/12/2014 1.102 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/12/2014 הוא 1.102
31/12/2014 1.105 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/12/2014 הוא 1.105
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2015 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 11/2014

תגובות הגולשים