OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש מאי 2015 (05/2015)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני במאי 2015 (05/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2015 1.071 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/05/2015 הוא 1.071
02/05/2015 1.071 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/05/2015 הוא 1.071
03/05/2015 1.071 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/05/2015 הוא 1.071
04/05/2015 1.071 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/05/2015 הוא 1.071
05/05/2015 1.074 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/05/2015 הוא 1.074
06/05/2015 1.074 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/05/2015 הוא 1.074
07/05/2015 1.079 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/05/2015 הוא 1.079
08/05/2015 1.066 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/05/2015 הוא 1.066
09/05/2015 1.06 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/05/2015 הוא 1.06
10/05/2015 1.06 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/05/2015 הוא 1.06
11/05/2015 1.06 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/05/2015 הוא 1.06
12/05/2015 1.059 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/05/2015 הוא 1.059
13/05/2015 1.058 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/05/2015 הוא 1.058
14/05/2015 1.068 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/05/2015 הוא 1.068
15/05/2015 1.073 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/05/2015 הוא 1.073
16/05/2015 1.073 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/05/2015 הוא 1.073
17/05/2015 1.073 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/05/2015 הוא 1.073
18/05/2015 1.073 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/05/2015 הוא 1.073
19/05/2015 1.065 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/05/2015 הוא 1.065
20/05/2015 1.059 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/05/2015 הוא 1.059
21/05/2015 1.051 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/05/2015 הוא 1.051
22/05/2015 1.051 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/05/2015 הוא 1.051
23/05/2015 1.039 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/05/2015 הוא 1.039
24/05/2015 1.039 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/05/2015 הוא 1.039
25/05/2015 1.039 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/05/2015 הוא 1.039
26/05/2015 1.025 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/05/2015 הוא 1.025
27/05/2015 1.019 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/05/2015 הוא 1.019
28/05/2015 1.024 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/05/2015 הוא 1.024
29/05/2015 1.029 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/05/2015 הוא 1.029
30/05/2015 1.029 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/05/2015 הוא 1.029
31/05/2015 1.029 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/05/2015 הוא 1.029
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 06/2015 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 04/2015

תגובות הגולשים