OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 0.978 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/02/2016 הוא 0.978
02/02/2016 0.98 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/02/2016 הוא 0.98
03/02/2016 0.985 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/02/2016 הוא 0.985
04/02/2016 0.992 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/02/2016 הוא 0.992
05/02/2016 0.984 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/02/2016 הוא 0.984
06/02/2016 0.974 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/02/2016 הוא 0.974
07/02/2016 0.974 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/02/2016 הוא 0.974
08/02/2016 0.974 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/02/2016 הוא 0.974
09/02/2016 0.98 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/02/2016 הוא 0.98
10/02/2016 0.984 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/02/2016 הוא 0.984
11/02/2016 0.992 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/02/2016 הוא 0.992
12/02/2016 0.992 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/02/2016 הוא 0.992
13/02/2016 0.989 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/02/2016 הוא 0.989
14/02/2016 0.989 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/02/2016 הוא 0.989
15/02/2016 0.989 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/02/2016 הוא 0.989
16/02/2016 0.991 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/02/2016 הוא 0.991
17/02/2016 0.988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/02/2016 הוא 0.988
18/02/2016 0.988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/02/2016 הוא 0.988
19/02/2016 0.992 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/02/2016 הוא 0.992
20/02/2016 0.987 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/02/2016 הוא 0.987
21/02/2016 0.987 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/02/2016 הוא 0.987
22/02/2016 0.987 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/02/2016 הוא 0.987
23/02/2016 0.984 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/02/2016 הוא 0.984
24/02/2016 0.987 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/02/2016 הוא 0.987
25/02/2016 0.987 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/02/2016 הוא 0.987
26/02/2016 0.984 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/02/2016 הוא 0.984
27/02/2016 0.977 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/02/2016 הוא 0.977
28/02/2016 0.977 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/02/2016 הוא 0.977
29/02/2016 0.977 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/02/2016 הוא 0.977
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2016 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2016

תגובות הגולשים