OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש מאי 2016 (05/2016)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני במאי 2016 (05/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2016 0.982 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/05/2016 הוא 0.982
02/05/2016 0.982 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/05/2016 הוא 0.982
03/05/2016 0.989 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/05/2016 הוא 0.989
04/05/2016 0.988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/05/2016 הוא 0.988
05/05/2016 0.977 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/05/2016 הוא 0.977
06/05/2016 0.977 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/05/2016 הוא 0.977
07/05/2016 0.976 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/05/2016 הוא 0.976
08/05/2016 0.976 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/05/2016 הוא 0.976
09/05/2016 0.976 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/05/2016 הוא 0.976
10/05/2016 0.974 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/05/2016 הוא 0.974
11/05/2016 0.971 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/05/2016 הוא 0.971
12/05/2016 0.969 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/05/2016 הוא 0.969
13/05/2016 0.975 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/05/2016 הוא 0.975
14/05/2016 0.988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/05/2016 הוא 0.988
15/05/2016 0.988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/05/2016 הוא 0.988
16/05/2016 0.988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/05/2016 הוא 0.988
17/05/2016 0.991 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/05/2016 הוא 0.991
18/05/2016 0.986 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/05/2016 הוא 0.986
19/05/2016 0.984 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/05/2016 הוא 0.984
20/05/2016 0.985 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/05/2016 הוא 0.985
21/05/2016 0.98 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/05/2016 הוא 0.98
22/05/2016 0.98 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/05/2016 הוא 0.98
23/05/2016 0.98 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/05/2016 הוא 0.98
24/05/2016 0.972 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/05/2016 הוא 0.972
25/05/2016 0.972 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/05/2016 הוא 0.972
26/05/2016 0.971 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/05/2016 הוא 0.971
27/05/2016 0.978 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/05/2016 הוא 0.978
28/05/2016 0.975 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/05/2016 הוא 0.975
29/05/2016 0.975 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/05/2016 הוא 0.975
30/05/2016 0.975 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/05/2016 הוא 0.975
31/05/2016 0.979 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/05/2016 הוא 0.979
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 06/2016 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 04/2016

תגובות הגולשים