OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש פברואר 2017 (02/2017)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בפברואר 2017 (02/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2017 0.942 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/02/2017 הוא 0.942
02/02/2017 0.944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/02/2017 הוא 0.944
03/02/2017 0.938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/02/2017 הוא 0.938
04/02/2017 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/02/2017 הוא 0.939
05/02/2017 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/02/2017 הוא 0.939
06/02/2017 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/02/2017 הוא 0.939
07/02/2017 0.931 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/02/2017 הוא 0.931
08/02/2017 0.928 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/02/2017 הוא 0.928
09/02/2017 0.93 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/02/2017 הוא 0.93
10/02/2017 0.928 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/02/2017 הוא 0.928
11/02/2017 0.925 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/02/2017 הוא 0.925
12/02/2017 0.925 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/02/2017 הוא 0.925
13/02/2017 0.925 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/02/2017 הוא 0.925
14/02/2017 0.925 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/02/2017 הוא 0.925
15/02/2017 0.919 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/02/2017 הוא 0.919
16/02/2017 0.917 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/02/2017 הוא 0.917
17/02/2017 0.911 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/02/2017 הוא 0.911
18/02/2017 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/02/2017 הוא 0.91
19/02/2017 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/02/2017 הוא 0.91
20/02/2017 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/02/2017 הוא 0.91
21/02/2017 0.906 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/02/2017 הוא 0.906
22/02/2017 0.907 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/02/2017 הוא 0.907
23/02/2017 0.908 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/02/2017 הוא 0.908
24/02/2017 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/02/2017 הוא 0.91
25/02/2017 0.901 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/02/2017 הוא 0.901
26/02/2017 0.901 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/02/2017 הוא 0.901
27/02/2017 0.901 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/02/2017 הוא 0.901
28/02/2017 0.899 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/02/2017 הוא 0.899
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2017 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2017

תגובות הגולשים