OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש דצמבר 2017 (12/2017)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בדצמבר 2017 (12/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2017 0.985 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/12/2017 הוא 0.985
02/12/2017 0.986 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/12/2017 הוא 0.986
03/12/2017 0.986 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/12/2017 הוא 0.986
04/12/2017 0.986 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/12/2017 הוא 0.986
05/12/2017 0.985 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/12/2017 הוא 0.985
06/12/2017 0.985 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/12/2017 הוא 0.985
07/12/2017 0.985 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/12/2017 הוא 0.985
08/12/2017 0.984 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/12/2017 הוא 0.984
09/12/2017 0.99 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/12/2017 הוא 0.99
10/12/2017 0.99 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/12/2017 הוא 0.99
11/12/2017 0.99 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/12/2017 הוא 0.99
12/12/2017 0.991 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/12/2017 הוא 0.991
13/12/2017 0.987 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/12/2017 הוא 0.987
14/12/2017 0.99 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/12/2017 הוא 0.99
15/12/2017 0.987 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/12/2017 הוא 0.987
16/12/2017 0.985 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/12/2017 הוא 0.985
17/12/2017 0.985 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/12/2017 הוא 0.985
18/12/2017 0.985 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/12/2017 הוא 0.985
19/12/2017 0.985 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/12/2017 הוא 0.985
20/12/2017 0.985 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/12/2017 הוא 0.985
21/12/2017 0.986 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/12/2017 הוא 0.986
22/12/2017 0.984 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/12/2017 הוא 0.984
23/12/2017 0.989 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/12/2017 הוא 0.989
24/12/2017 0.989 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/12/2017 הוא 0.989
25/12/2017 0.989 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/12/2017 הוא 0.989
26/12/2017 0.989 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/12/2017 הוא 0.989
27/12/2017 0.989 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/12/2017 הוא 0.989
28/12/2017 0.993 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/12/2017 הוא 0.993
29/12/2017 0.997 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/12/2017 הוא 0.997
30/12/2017 0.997 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/12/2017 הוא 0.997
31/12/2017 0.997 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/12/2017 הוא 0.997
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2018 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 11/2017

תגובות הגולשים