OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש אפריל 2018 (04/2018)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באפריל 2018 (04/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2018 1.031 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/04/2018 הוא 1.031
02/04/2018 1.031 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/04/2018 הוא 1.031
03/04/2018 1.031 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/04/2018 הוא 1.031
04/04/2018 1.035 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/04/2018 הוא 1.035
05/04/2018 1.031 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/04/2018 הוא 1.031
06/04/2018 1.03 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/04/2018 הוא 1.03
07/04/2018 1.034 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/04/2018 הוא 1.034
08/04/2018 1.034 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/04/2018 הוא 1.034
09/04/2018 1.034 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/04/2018 הוא 1.034
10/04/2018 1.033 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/04/2018 הוא 1.033
11/04/2018 1.039 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/04/2018 הוא 1.039
12/04/2018 1.035 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/04/2018 הוא 1.035
13/04/2018 1.037 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/04/2018 הוא 1.037
14/04/2018 1.041 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/04/2018 הוא 1.041
15/04/2018 1.041 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/04/2018 הוא 1.041
16/04/2018 1.041 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/04/2018 הוא 1.041
17/04/2018 1.047 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/04/2018 הוא 1.047
18/04/2018 1.045 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/04/2018 הוא 1.045
19/04/2018 1.043 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/04/2018 הוא 1.043
20/04/2018 1.042 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/04/2018 הוא 1.042
21/04/2018 1.034 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/04/2018 הוא 1.034
22/04/2018 1.034 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/04/2018 הוא 1.034
23/04/2018 1.034 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/04/2018 הוא 1.034
24/04/2018 1.035 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/04/2018 הוא 1.035
25/04/2018 1.036 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/04/2018 הוא 1.036
26/04/2018 1.027 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/04/2018 הוא 1.027
27/04/2018 1.029 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/04/2018 הוא 1.029
28/04/2018 1.026 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/04/2018 הוא 1.026
29/04/2018 1.026 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/04/2018 הוא 1.026
30/04/2018 1.026 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/04/2018 הוא 1.026
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2018 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2018

תגובות הגולשים