OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש מאי 2018 (05/2018)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני במאי 2018 (05/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2018 1.014 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/05/2018 הוא 1.014
02/05/2018 1.014 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/05/2018 הוא 1.014
03/05/2018 1.021 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/05/2018 הוא 1.021
04/05/2018 1.019 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/05/2018 הוא 1.019
05/05/2018 1.014 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/05/2018 הוא 1.014
06/05/2018 1.014 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/05/2018 הוא 1.014
07/05/2018 1.014 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/05/2018 הוא 1.014
08/05/2018 0.998 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/05/2018 הוא 0.998
09/05/2018 1.00 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/05/2018 הוא 1.00
10/05/2018 1.002 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/05/2018 הוא 1.002
11/05/2018 0.999 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/05/2018 הוא 0.999
12/05/2018 1.006 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/05/2018 הוא 1.006
13/05/2018 1.006 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/05/2018 הוא 1.006
14/05/2018 1.006 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/05/2018 הוא 1.006
15/05/2018 0.999 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/05/2018 הוא 0.999
16/05/2018 0.987 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/05/2018 הוא 0.987
17/05/2018 0.988 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/05/2018 הוא 0.988
18/05/2018 0.985 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/05/2018 הוא 0.985
19/05/2018 0.977 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/05/2018 הוא 0.977
20/05/2018 0.977 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/05/2018 הוא 0.977
21/05/2018 0.977 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/05/2018 הוא 0.977
22/05/2018 0.981 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/05/2018 הוא 0.981
23/05/2018 0.972 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/05/2018 הוא 0.972
24/05/2018 0.974 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/05/2018 הוא 0.974
25/05/2018 0.964 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/05/2018 הוא 0.964
26/05/2018 0.966 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/05/2018 הוא 0.966
27/05/2018 0.966 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/05/2018 הוא 0.966
28/05/2018 0.966 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/05/2018 הוא 0.966
29/05/2018 0.965 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/05/2018 הוא 0.965
30/05/2018 0.965 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/05/2018 הוא 0.965
31/05/2018 0.971 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/05/2018 הוא 0.971
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 06/2018 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 04/2018

תגובות הגולשים