OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש אפריל 2019 (04/2019)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2019 0.948 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/04/2019 הוא 0.948
02/04/2019 0.945 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/04/2019 הוא 0.945
03/04/2019 0.944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/04/2019 הוא 0.944
04/04/2019 0.943 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/04/2019 הוא 0.943
05/04/2019 0.938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/04/2019 הוא 0.938
06/04/2019 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/04/2019 הוא 0.939
07/04/2019 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/04/2019 הוא 0.939
08/04/2019 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/04/2019 הוא 0.939
09/04/2019 0.941 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/04/2019 הוא 0.941
10/04/2019 0.942 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/04/2019 הוא 0.942
11/04/2019 0.943 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/04/2019 הוא 0.943
12/04/2019 0.944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/04/2019 הוא 0.944
13/04/2019 0.943 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/04/2019 הוא 0.943
14/04/2019 0.943 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/04/2019 הוא 0.943
15/04/2019 0.943 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/04/2019 הוא 0.943
16/04/2019 0.941 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/04/2019 הוא 0.941
17/04/2019 0.945 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/04/2019 הוא 0.945
18/04/2019 0.945 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/04/2019 הוא 0.945
19/04/2019 0.944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/04/2019 הוא 0.944
20/04/2019 0.944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/04/2019 הוא 0.944
21/04/2019 0.944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/04/2019 הוא 0.944
22/04/2019 0.944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/04/2019 הוא 0.944
23/04/2019 0.944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/04/2019 הוא 0.944
24/04/2019 0.944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/04/2019 הוא 0.944
25/04/2019 0.941 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/04/2019 הוא 0.941
26/04/2019 0.944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/04/2019 הוא 0.944
27/04/2019 0.94 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/04/2019 הוא 0.94
28/04/2019 0.94 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/04/2019 הוא 0.94
29/04/2019 0.94 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/04/2019 הוא 0.94
30/04/2019 0.944 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/04/2019 הוא 0.944
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 05/2019 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2019

תגובות הגולשים