OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש מאי 2019 (05/2019)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני במאי 2019 (05/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2019 0.942 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/05/2019 הוא 0.942
02/05/2019 0.942 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/05/2019 הוא 0.942
03/05/2019 0.936 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/05/2019 הוא 0.936
04/05/2019 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/05/2019 הוא 0.939
05/05/2019 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/05/2019 הוא 0.939
06/05/2019 0.939 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/05/2019 הוא 0.939
07/05/2019 0.936 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/05/2019 הוא 0.936
08/05/2019 0.935 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/05/2019 הוא 0.935
09/05/2019 0.931 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/05/2019 הוא 0.931
10/05/2019 0.931 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/05/2019 הוא 0.931
11/05/2019 0.932 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/05/2019 הוא 0.932
12/05/2019 0.932 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/05/2019 הוא 0.932
13/05/2019 0.932 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/05/2019 הוא 0.932
14/05/2019 0.932 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/05/2019 הוא 0.932
15/05/2019 0.927 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/05/2019 הוא 0.927
16/05/2019 0.93 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/05/2019 הוא 0.93
17/05/2019 0.928 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/05/2019 הוא 0.928
18/05/2019 0.928 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/05/2019 הוא 0.928
19/05/2019 0.928 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/05/2019 הוא 0.928
20/05/2019 0.928 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/05/2019 הוא 0.928
21/05/2019 0.933 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/05/2019 הוא 0.933
22/05/2019 0.937 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/05/2019 הוא 0.937
23/05/2019 0.935 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/05/2019 הוא 0.935
24/05/2019 0.938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/05/2019 הוא 0.938
25/05/2019 0.941 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/05/2019 הוא 0.941
26/05/2019 0.941 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/05/2019 הוא 0.941
27/05/2019 0.941 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/05/2019 הוא 0.941
28/05/2019 0.942 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/05/2019 הוא 0.942
29/05/2019 0.938 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/05/2019 הוא 0.938
30/05/2019 0.941 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/05/2019 הוא 0.941
31/05/2019 0.945 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/05/2019 הוא 0.945
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 06/2019 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 04/2019

תגובות הגולשים