OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 0.891 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/12/2019 הוא 0.891
02/12/2019 0.891 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/12/2019 הוא 0.891
03/12/2019 0.901 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/12/2019 הוא 0.901
04/12/2019 0.899 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/12/2019 הוא 0.899
05/12/2019 0.899 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/12/2019 הוא 0.899
06/12/2019 0.899 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/12/2019 הוא 0.899
07/12/2019 0.897 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/12/2019 הוא 0.897
08/12/2019 0.897 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/12/2019 הוא 0.897
09/12/2019 0.897 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/12/2019 הוא 0.897
10/12/2019 0.894 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/12/2019 הוא 0.894
11/12/2019 0.898 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/12/2019 הוא 0.898
12/12/2019 0.905 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/12/2019 הוא 0.905
13/12/2019 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/12/2019 הוא 0.91
14/12/2019 0.912 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/12/2019 הוא 0.912
15/12/2019 0.912 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/12/2019 הוא 0.912
16/12/2019 0.912 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/12/2019 הוא 0.912
17/12/2019 0.916 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/12/2019 הוא 0.916
18/12/2019 0.912 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/12/2019 הוא 0.912
19/12/2019 0.911 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/12/2019 הוא 0.911
20/12/2019 0.906 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/12/2019 הוא 0.906
21/12/2019 0.902 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/12/2019 הוא 0.902
22/12/2019 0.902 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/12/2019 הוא 0.902
23/12/2019 0.902 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/12/2019 הוא 0.902
24/12/2019 0.903 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/12/2019 הוא 0.903
25/12/2019 0.905 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/12/2019 הוא 0.905
26/12/2019 0.905 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/12/2019 הוא 0.905
27/12/2019 0.905 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/12/2019 הוא 0.905
28/12/2019 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/12/2019 הוא 0.91
29/12/2019 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/12/2019 הוא 0.91
30/12/2019 0.91 שער הזלוטי הפולני בתאריך 30/12/2019 הוא 0.91
31/12/2019 0.913 שער הזלוטי הפולני בתאריך 31/12/2019 הוא 0.913
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2020 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 11/2019

תגובות הגולשים