OFFICEGUY

שער הזלוטי הפולני בחודש פברואר 2020 (02/2020)

לשימושכם, שערי הזלוטי הפולני בפברואר 2020 (02/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2020 0.888 שער הזלוטי הפולני בתאריך 01/02/2020 הוא 0.888
02/02/2020 0.888 שער הזלוטי הפולני בתאריך 02/02/2020 הוא 0.888
03/02/2020 0.888 שער הזלוטי הפולני בתאריך 03/02/2020 הוא 0.888
04/02/2020 0.892 שער הזלוטי הפולני בתאריך 04/02/2020 הוא 0.892
05/02/2020 0.894 שער הזלוטי הפולני בתאריך 05/02/2020 הוא 0.894
06/02/2020 0.89 שער הזלוטי הפולני בתאריך 06/02/2020 הוא 0.89
07/02/2020 0.881 שער הזלוטי הפולני בתאריך 07/02/2020 הוא 0.881
08/02/2020 0.879 שער הזלוטי הפולני בתאריך 08/02/2020 הוא 0.879
09/02/2020 0.879 שער הזלוטי הפולני בתאריך 09/02/2020 הוא 0.879
10/02/2020 0.879 שער הזלוטי הפולני בתאריך 10/02/2020 הוא 0.879
11/02/2020 0.874 שער הזלוטי הפולני בתאריך 11/02/2020 הוא 0.874
12/02/2020 0.877 שער הזלוטי הפולני בתאריך 12/02/2020 הוא 0.877
13/02/2020 0.876 שער הזלוטי הפולני בתאריך 13/02/2020 הוא 0.876
14/02/2020 0.875 שער הזלוטי הפולני בתאריך 14/02/2020 הוא 0.875
15/02/2020 0.871 שער הזלוטי הפולני בתאריך 15/02/2020 הוא 0.871
16/02/2020 0.871 שער הזלוטי הפולני בתאריך 16/02/2020 הוא 0.871
17/02/2020 0.871 שער הזלוטי הפולני בתאריך 17/02/2020 הוא 0.871
18/02/2020 0.866 שער הזלוטי הפולני בתאריך 18/02/2020 הוא 0.866
19/02/2020 0.865 שער הזלוטי הפולני בתאריך 19/02/2020 הוא 0.865
20/02/2020 0.864 שער הזלוטי הפולני בתאריך 20/02/2020 הוא 0.864
21/02/2020 0.863 שער הזלוטי הפולני בתאריך 21/02/2020 הוא 0.863
22/02/2020 0.866 שער הזלוטי הפולני בתאריך 22/02/2020 הוא 0.866
23/02/2020 0.866 שער הזלוטי הפולני בתאריך 23/02/2020 הוא 0.866
24/02/2020 0.866 שער הזלוטי הפולני בתאריך 24/02/2020 הוא 0.866
25/02/2020 0.864 שער הזלוטי הפולני בתאריך 25/02/2020 הוא 0.864
26/02/2020 0.869 שער הזלוטי הפולני בתאריך 26/02/2020 הוא 0.869
27/02/2020 0.874 שער הזלוטי הפולני בתאריך 27/02/2020 הוא 0.874
28/02/2020 0.88 שער הזלוטי הפולני בתאריך 28/02/2020 הוא 0.88
29/02/2020 0.88 שער הזלוטי הפולני בתאריך 29/02/2020 הוא 0.88
מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 03/2020 מעבר לשער הזלוטי הפולני בחודש 01/2020

תגובות הגולשים