OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש אפריל 2014 (04/2014)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית באפריל 2014 (04/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2014 1.616 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/04/2014 הוא 1.616
02/04/2014 1.635 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/04/2014 הוא 1.635
03/04/2014 1.62 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/04/2014 הוא 1.62
04/04/2014 1.63 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/04/2014 הוא 1.63
05/04/2014 1.646 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/04/2014 הוא 1.646
06/04/2014 1.646 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/04/2014 הוא 1.646
07/04/2014 1.646 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/04/2014 הוא 1.646
08/04/2014 1.662 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/04/2014 הוא 1.662
09/04/2014 1.645 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/04/2014 הוא 1.645
10/04/2014 1.653 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/04/2014 הוא 1.653
11/04/2014 1.632 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/04/2014 הוא 1.632
12/04/2014 1.632 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/04/2014 הוא 1.632
13/04/2014 1.632 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/04/2014 הוא 1.632
14/04/2014 1.632 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/04/2014 הוא 1.632
15/04/2014 1.631 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/04/2014 הוא 1.631
16/04/2014 1.624 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/04/2014 הוא 1.624
17/04/2014 1.629 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/04/2014 הוא 1.629
18/04/2014 1.627 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/04/2014 הוא 1.627
19/04/2014 1.627 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/04/2014 הוא 1.627
20/04/2014 1.627 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/04/2014 הוא 1.627
21/04/2014 1.627 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/04/2014 הוא 1.627
22/04/2014 1.627 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/04/2014 הוא 1.627
23/04/2014 1.623 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/04/2014 הוא 1.623
24/04/2014 1.632 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/04/2014 הוא 1.632
25/04/2014 1.626 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/04/2014 הוא 1.626
26/04/2014 1.632 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/04/2014 הוא 1.632
27/04/2014 1.632 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/04/2014 הוא 1.632
28/04/2014 1.632 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/04/2014 הוא 1.632
29/04/2014 1.638 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/04/2014 הוא 1.638
30/04/2014 1.637 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/04/2014 הוא 1.637
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 05/2014 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2014

תגובות הגולשים