OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש דצמבר 2014 (12/2014)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בדצמבר 2014 (12/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2014 1.764 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/12/2014 הוא 1.764
02/12/2014 1.781 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/12/2014 הוא 1.781
03/12/2014 1.785 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/12/2014 הוא 1.785
04/12/2014 1.782 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/12/2014 הוא 1.782
05/12/2014 1.77 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/12/2014 הוא 1.77
06/12/2014 1.752 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/12/2014 הוא 1.752
07/12/2014 1.752 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/12/2014 הוא 1.752
08/12/2014 1.752 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/12/2014 הוא 1.752
09/12/2014 1.741 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/12/2014 הוא 1.741
10/12/2014 1.742 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/12/2014 הוא 1.742
11/12/2014 1.725 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/12/2014 הוא 1.725
12/12/2014 1.703 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/12/2014 הוא 1.703
13/12/2014 1.683 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/12/2014 הוא 1.683
14/12/2014 1.683 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/12/2014 הוא 1.683
15/12/2014 1.683 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/12/2014 הוא 1.683
16/12/2014 1.646 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/12/2014 הוא 1.646
17/12/2014 1.664 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/12/2014 הוא 1.664
18/12/2014 1.70 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/12/2014 הוא 1.70
19/12/2014 1.689 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/12/2014 הוא 1.689
20/12/2014 1.693 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/12/2014 הוא 1.693
21/12/2014 1.693 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/12/2014 הוא 1.693
22/12/2014 1.693 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/12/2014 הוא 1.693
23/12/2014 1.679 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/12/2014 הוא 1.679
24/12/2014 1.682 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/12/2014 הוא 1.682
25/12/2014 1.692 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/12/2014 הוא 1.692
26/12/2014 1.692 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/12/2014 הוא 1.692
27/12/2014 1.692 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/12/2014 הוא 1.692
28/12/2014 1.692 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/12/2014 הוא 1.692
29/12/2014 1.692 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/12/2014 הוא 1.692
30/12/2014 1.662 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/12/2014 הוא 1.662
31/12/2014 1.667 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/12/2014 הוא 1.667
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2015 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 11/2014

תגובות הגולשים