OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש אפריל 2015 (04/2015)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית באפריל 2015 (04/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2015 1.525 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/04/2015 הוא 1.525
02/04/2015 1.519 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/04/2015 הוא 1.519
03/04/2015 1.52 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/04/2015 הוא 1.52
04/04/2015 1.52 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/04/2015 הוא 1.52
05/04/2015 1.52 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/04/2015 הוא 1.52
06/04/2015 1.52 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/04/2015 הוא 1.52
07/04/2015 1.52 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/04/2015 הוא 1.52
08/04/2015 1.519 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/04/2015 הוא 1.519
09/04/2015 1.521 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/04/2015 הוא 1.521
10/04/2015 1.509 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/04/2015 הוא 1.509
11/04/2015 1.509 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/04/2015 הוא 1.509
12/04/2015 1.509 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/04/2015 הוא 1.509
13/04/2015 1.509 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/04/2015 הוא 1.509
14/04/2015 1.489 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/04/2015 הוא 1.489
15/04/2015 1.466 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/04/2015 הוא 1.466
16/04/2015 1.46 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/04/2015 הוא 1.46
17/04/2015 1.46 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/04/2015 הוא 1.46
18/04/2015 1.453 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/04/2015 הוא 1.453
19/04/2015 1.453 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/04/2015 הוא 1.453
20/04/2015 1.453 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/04/2015 הוא 1.453
21/04/2015 1.468 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/04/2015 הוא 1.468
22/04/2015 1.449 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/04/2015 הוא 1.449
23/04/2015 1.444 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/04/2015 הוא 1.444
24/04/2015 1.437 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/04/2015 הוא 1.437
25/04/2015 1.445 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/04/2015 הוא 1.445
26/04/2015 1.445 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/04/2015 הוא 1.445
27/04/2015 1.445 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/04/2015 הוא 1.445
28/04/2015 1.46 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/04/2015 הוא 1.46
29/04/2015 1.447 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/04/2015 הוא 1.447
30/04/2015 1.454 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/04/2015 הוא 1.454
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 05/2015 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2015

תגובות הגולשים