OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש מאי 2015 (05/2015)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית במאי 2015 (05/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2015 1.432 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/05/2015 הוא 1.432
02/05/2015 1.432 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/05/2015 הוא 1.432
03/05/2015 1.432 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/05/2015 הוא 1.432
04/05/2015 1.432 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/05/2015 הוא 1.432
05/05/2015 1.431 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/05/2015 הוא 1.431
06/05/2015 1.43 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/05/2015 הוא 1.43
07/05/2015 1.439 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/05/2015 הוא 1.439
08/05/2015 1.43 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/05/2015 הוא 1.43
09/05/2015 1.435 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/05/2015 הוא 1.435
10/05/2015 1.435 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/05/2015 הוא 1.435
11/05/2015 1.435 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/05/2015 הוא 1.435
12/05/2015 1.436 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/05/2015 הוא 1.436
13/05/2015 1.454 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/05/2015 הוא 1.454
14/05/2015 1.465 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/05/2015 הוא 1.465
15/05/2015 1.475 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/05/2015 הוא 1.475
16/05/2015 1.483 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/05/2015 הוא 1.483
17/05/2015 1.483 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/05/2015 הוא 1.483
18/05/2015 1.483 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/05/2015 הוא 1.483
19/05/2015 1.492 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/05/2015 הוא 1.492
20/05/2015 1.492 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/05/2015 הוא 1.492
21/05/2015 1.504 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/05/2015 הוא 1.504
22/05/2015 1.489 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/05/2015 הוא 1.489
23/05/2015 1.489 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/05/2015 הוא 1.489
24/05/2015 1.489 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/05/2015 הוא 1.489
25/05/2015 1.489 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/05/2015 הוא 1.489
26/05/2015 1.476 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/05/2015 הוא 1.476
27/05/2015 1.461 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/05/2015 הוא 1.461
28/05/2015 1.459 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/05/2015 הוא 1.459
29/05/2015 1.456 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/05/2015 הוא 1.456
30/05/2015 1.456 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/05/2015 הוא 1.456
31/05/2015 1.456 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/05/2015 הוא 1.456
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 06/2015 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 04/2015

תגובות הגולשים