OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש דצמבר 2015 (12/2015)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בדצמבר 2015 (12/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2015 1.342 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/12/2015 הוא 1.342
02/12/2015 1.344 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/12/2015 הוא 1.344
03/12/2015 1.342 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/12/2015 הוא 1.342
04/12/2015 1.317 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/12/2015 הוא 1.317
05/12/2015 1.329 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/12/2015 הוא 1.329
06/12/2015 1.329 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/12/2015 הוא 1.329
07/12/2015 1.329 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/12/2015 הוא 1.329
08/12/2015 1.33 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/12/2015 הוא 1.33
09/12/2015 1.33 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/12/2015 הוא 1.33
10/12/2015 1.325 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/12/2015 הוא 1.325
11/12/2015 1.305 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/12/2015 הוא 1.305
12/12/2015 1.291 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/12/2015 הוא 1.291
13/12/2015 1.291 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/12/2015 הוא 1.291
14/12/2015 1.291 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/12/2015 הוא 1.291
15/12/2015 1.302 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/12/2015 הוא 1.302
16/12/2015 1.308 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/12/2015 הוא 1.308
17/12/2015 1.332 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/12/2015 הוא 1.332
18/12/2015 1.337 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/12/2015 הוא 1.337
19/12/2015 1.34 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/12/2015 הוא 1.34
20/12/2015 1.34 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/12/2015 הוא 1.34
21/12/2015 1.34 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/12/2015 הוא 1.34
22/12/2015 1.323 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/12/2015 הוא 1.323
23/12/2015 1.327 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/12/2015 הוא 1.327
24/12/2015 1.331 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/12/2015 הוא 1.331
25/12/2015 1.334 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/12/2015 הוא 1.334
26/12/2015 1.334 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/12/2015 הוא 1.334
27/12/2015 1.334 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/12/2015 הוא 1.334
28/12/2015 1.334 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/12/2015 הוא 1.334
29/12/2015 1.334 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/12/2015 הוא 1.334
30/12/2015 1.338 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/12/2015 הוא 1.338
31/12/2015 1.337 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/12/2015 הוא 1.337
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2016 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 11/2015

תגובות הגולשים