OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 1.333 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/02/2016 הוא 1.333
02/02/2016 1.339 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/02/2016 הוא 1.339
03/02/2016 1.348 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/02/2016 הוא 1.348
04/02/2016 1.347 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/02/2016 הוא 1.347
05/02/2016 1.336 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/02/2016 הוא 1.336
06/02/2016 1.321 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/02/2016 הוא 1.321
07/02/2016 1.321 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/02/2016 הוא 1.321
08/02/2016 1.321 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/02/2016 הוא 1.321
09/02/2016 1.317 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/02/2016 הוא 1.317
10/02/2016 1.323 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/02/2016 הוא 1.323
11/02/2016 1.329 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/02/2016 הוא 1.329
12/02/2016 1.325 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/02/2016 הוא 1.325
13/02/2016 1.321 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/02/2016 הוא 1.321
14/02/2016 1.321 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/02/2016 הוא 1.321
15/02/2016 1.321 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/02/2016 הוא 1.321
16/02/2016 1.322 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/02/2016 הוא 1.322
17/02/2016 1.319 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/02/2016 הוא 1.319
18/02/2016 1.317 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/02/2016 הוא 1.317
19/02/2016 1.319 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/02/2016 הוא 1.319
20/02/2016 1.325 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/02/2016 הוא 1.325
21/02/2016 1.325 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/02/2016 הוא 1.325
22/02/2016 1.325 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/02/2016 הוא 1.325
23/02/2016 1.33 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/02/2016 הוא 1.33
24/02/2016 1.333 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/02/2016 הוא 1.333
25/02/2016 1.334 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/02/2016 הוא 1.334
26/02/2016 1.327 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/02/2016 הוא 1.327
27/02/2016 1.319 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/02/2016 הוא 1.319
28/02/2016 1.319 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/02/2016 הוא 1.319
29/02/2016 1.319 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/02/2016 הוא 1.319
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2016 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2016

תגובות הגולשים