OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש אפריל 2016 (04/2016)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית באפריל 2016 (04/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2016 1.338 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/04/2016 הוא 1.338
02/04/2016 1.348 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/04/2016 הוא 1.348
03/04/2016 1.348 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/04/2016 הוא 1.348
04/04/2016 1.348 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/04/2016 הוא 1.348
05/04/2016 1.344 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/04/2016 הוא 1.344
06/04/2016 1.339 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/04/2016 הוא 1.339
07/04/2016 1.329 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/04/2016 הוא 1.329
08/04/2016 1.327 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/04/2016 הוא 1.327
09/04/2016 1.336 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/04/2016 הוא 1.336
10/04/2016 1.336 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/04/2016 הוא 1.336
11/04/2016 1.336 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/04/2016 הוא 1.336
12/04/2016 1.33 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/04/2016 הוא 1.33
13/04/2016 1.324 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/04/2016 הוא 1.324
14/04/2016 1.324 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/04/2016 הוא 1.324
15/04/2016 1.325 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/04/2016 הוא 1.325
16/04/2016 1.324 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/04/2016 הוא 1.324
17/04/2016 1.324 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/04/2016 הוא 1.324
18/04/2016 1.324 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/04/2016 הוא 1.324
19/04/2016 1.33 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/04/2016 הוא 1.33
20/04/2016 1.336 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/04/2016 הוא 1.336
21/04/2016 1.336 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/04/2016 הוא 1.336
22/04/2016 1.33 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/04/2016 הוא 1.33
23/04/2016 1.323 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/04/2016 הוא 1.323
24/04/2016 1.323 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/04/2016 הוא 1.323
25/04/2016 1.323 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/04/2016 הוא 1.323
26/04/2016 1.33 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/04/2016 הוא 1.33
27/04/2016 1.333 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/04/2016 הוא 1.333
28/04/2016 1.336 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/04/2016 הוא 1.336
29/04/2016 1.336 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/04/2016 הוא 1.336
30/04/2016 1.336 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/04/2016 הוא 1.336
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 05/2016 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2016

תגובות הגולשים