OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש מאי 2016 (05/2016)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית במאי 2016 (05/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2016 1.342 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/05/2016 הוא 1.342
02/05/2016 1.342 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/05/2016 הוא 1.342
03/05/2016 1.326 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/05/2016 הוא 1.326
04/05/2016 1.32 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/05/2016 הוא 1.32
05/05/2016 1.303 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/05/2016 הוא 1.303
06/05/2016 1.295 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/05/2016 הוא 1.295
07/05/2016 1.288 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/05/2016 הוא 1.288
08/05/2016 1.288 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/05/2016 הוא 1.288
09/05/2016 1.288 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/05/2016 הוא 1.288
10/05/2016 1.287 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/05/2016 הוא 1.287
11/05/2016 1.271 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/05/2016 הוא 1.271
12/05/2016 1.276 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/05/2016 הוא 1.276
13/05/2016 1.273 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/05/2016 הוא 1.273
14/05/2016 1.279 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/05/2016 הוא 1.279
15/05/2016 1.279 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/05/2016 הוא 1.279
16/05/2016 1.279 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/05/2016 הוא 1.279
17/05/2016 1.288 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/05/2016 הוא 1.288
18/05/2016 1.286 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/05/2016 הוא 1.286
19/05/2016 1.289 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/05/2016 הוא 1.289
20/05/2016 1.30 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/05/2016 הוא 1.30
21/05/2016 1.297 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/05/2016 הוא 1.297
22/05/2016 1.297 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/05/2016 הוא 1.297
23/05/2016 1.297 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/05/2016 הוא 1.297
24/05/2016 1.306 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/05/2016 הוא 1.306
25/05/2016 1.306 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/05/2016 הוא 1.306
26/05/2016 1.308 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/05/2016 הוא 1.308
27/05/2016 1.304 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/05/2016 הוא 1.304
28/05/2016 1.301 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/05/2016 הוא 1.301
29/05/2016 1.301 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/05/2016 הוא 1.301
30/05/2016 1.301 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/05/2016 הוא 1.301
31/05/2016 1.305 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/05/2016 הוא 1.305
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 06/2016 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 04/2016

תגובות הגולשים