OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 1.10 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/12/2016 הוא 1.10
02/12/2016 1.08 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/12/2016 הוא 1.08
03/12/2016 1.084 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/12/2016 הוא 1.084
04/12/2016 1.084 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/12/2016 הוא 1.084
05/12/2016 1.084 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/12/2016 הוא 1.084
06/12/2016 1.099 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/12/2016 הוא 1.099
07/12/2016 1.112 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/12/2016 הוא 1.112
08/12/2016 1.112 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/12/2016 הוא 1.112
09/12/2016 1.101 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/12/2016 הוא 1.101
10/12/2016 1.087 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/12/2016 הוא 1.087
11/12/2016 1.087 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/12/2016 הוא 1.087
12/12/2016 1.087 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/12/2016 הוא 1.087
13/12/2016 1.094 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/12/2016 הוא 1.094
14/12/2016 1.092 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/12/2016 הוא 1.092
15/12/2016 1.087 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/12/2016 הוא 1.087
16/12/2016 1.104 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/12/2016 הוא 1.104
17/12/2016 1.103 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/12/2016 הוא 1.103
18/12/2016 1.103 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/12/2016 הוא 1.103
19/12/2016 1.103 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/12/2016 הוא 1.103
20/12/2016 1.097 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/12/2016 הוא 1.097
21/12/2016 1.091 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/12/2016 הוא 1.091
22/12/2016 1.088 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/12/2016 הוא 1.088
23/12/2016 1.089 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/12/2016 הוא 1.089
24/12/2016 1.095 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/12/2016 הוא 1.095
25/12/2016 1.095 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/12/2016 הוא 1.095
26/12/2016 1.095 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/12/2016 הוא 1.095
27/12/2016 1.095 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/12/2016 הוא 1.095
28/12/2016 1.087 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/12/2016 הוא 1.087
29/12/2016 1.089 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/12/2016 הוא 1.089
30/12/2016 1.092 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/12/2016 הוא 1.092
31/12/2016 1.092 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/12/2016 הוא 1.092
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2017 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 11/2016

תגובות הגולשים