OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש פברואר 2017 (02/2017)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בפברואר 2017 (02/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2017 1.002 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/02/2017 הוא 1.002
02/02/2017 1.007 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/02/2017 הוא 1.007
03/02/2017 1.005 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/02/2017 הוא 1.005
04/02/2017 1.019 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/02/2017 הוא 1.019
05/02/2017 1.019 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/02/2017 הוא 1.019
06/02/2017 1.019 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/02/2017 הוא 1.019
07/02/2017 1.008 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/02/2017 הוא 1.008
08/02/2017 1.008 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/02/2017 הוא 1.008
09/02/2017 1.015 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/02/2017 הוא 1.015
10/02/2017 1.017 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/02/2017 הוא 1.017
11/02/2017 1.018 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/02/2017 הוא 1.018
12/02/2017 1.018 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/02/2017 הוא 1.018
13/02/2017 1.018 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/02/2017 הוא 1.018
14/02/2017 1.026 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/02/2017 הוא 1.026
15/02/2017 1.023 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/02/2017 הוא 1.023
16/02/2017 1.014 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/02/2017 הוא 1.014
17/02/2017 1.009 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/02/2017 הוא 1.009
18/02/2017 1.023 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/02/2017 הוא 1.023
19/02/2017 1.023 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/02/2017 הוא 1.023
20/02/2017 1.023 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/02/2017 הוא 1.023
21/02/2017 1.021 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/02/2017 הוא 1.021
22/02/2017 1.029 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/02/2017 הוא 1.029
23/02/2017 1.036 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/02/2017 הוא 1.036
24/02/2017 1.033 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/02/2017 הוא 1.033
25/02/2017 1.021 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/02/2017 הוא 1.021
26/02/2017 1.021 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/02/2017 הוא 1.021
27/02/2017 1.021 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/02/2017 הוא 1.021
28/02/2017 1.01 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/02/2017 הוא 1.01
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2017 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2017

תגובות הגולשים