OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש אפריל 2017 (04/2017)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית באפריל 2017 (04/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2017 0.996 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/04/2017 הוא 0.996
02/04/2017 0.996 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/04/2017 הוא 0.996
03/04/2017 0.996 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/04/2017 הוא 0.996
04/04/2017 0.998 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/04/2017 הוא 0.998
05/04/2017 0.99 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/04/2017 הוא 0.99
06/04/2017 0.983 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/04/2017 הוא 0.983
07/04/2017 0.976 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/04/2017 הוא 0.976
08/04/2017 0.981 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/04/2017 הוא 0.981
09/04/2017 0.981 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/04/2017 הוא 0.981
10/04/2017 0.981 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/04/2017 הוא 0.981
11/04/2017 0.985 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/04/2017 הוא 0.985
12/04/2017 0.995 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/04/2017 הוא 0.995
13/04/2017 0.996 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/04/2017 הוא 0.996
14/04/2017 0.993 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/04/2017 הוא 0.993
15/04/2017 0.993 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/04/2017 הוא 0.993
16/04/2017 0.993 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/04/2017 הוא 0.993
17/04/2017 0.993 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/04/2017 הוא 0.993
18/04/2017 0.993 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/04/2017 הוא 0.993
19/04/2017 1.001 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/04/2017 הוא 1.001
20/04/2017 1.008 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/04/2017 הוא 1.008
21/04/2017 1.009 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/04/2017 הוא 1.009
22/04/2017 1.017 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/04/2017 הוא 1.017
23/04/2017 1.017 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/04/2017 הוא 1.017
24/04/2017 1.017 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/04/2017 הוא 1.017
25/04/2017 1.014 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/04/2017 הוא 1.014
26/04/2017 1.016 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/04/2017 הוא 1.016
27/04/2017 1.022 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/04/2017 הוא 1.022
28/04/2017 1.021 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/04/2017 הוא 1.021
29/04/2017 1.021 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/04/2017 הוא 1.021
30/04/2017 1.021 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/04/2017 הוא 1.021
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 05/2017 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2017

תגובות הגולשים