OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש מאי 2017 (05/2017)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית במאי 2017 (05/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2017 1.02 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/05/2017 הוא 1.02
02/05/2017 1.02 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/05/2017 הוא 1.02
03/05/2017 1.023 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/05/2017 הוא 1.023
04/05/2017 1.016 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/05/2017 הוא 1.016
05/05/2017 1.011 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/05/2017 הוא 1.011
06/05/2017 1.011 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/05/2017 הוא 1.011
07/05/2017 1.011 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/05/2017 הוא 1.011
08/05/2017 1.011 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/05/2017 הוא 1.011
09/05/2017 1.002 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/05/2017 הוא 1.002
10/05/2017 1.003 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/05/2017 הוא 1.003
11/05/2017 1.008 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/05/2017 הוא 1.008
12/05/2017 1.004 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/05/2017 הוא 1.004
13/05/2017 1.011 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/05/2017 הוא 1.011
14/05/2017 1.011 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/05/2017 הוא 1.011
15/05/2017 1.011 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/05/2017 הוא 1.011
16/05/2017 1.014 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/05/2017 הוא 1.014
17/05/2017 1.014 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/05/2017 הוא 1.014
18/05/2017 0.991 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/05/2017 הוא 0.991
19/05/2017 0.995 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/05/2017 הוא 0.995
20/05/2017 1.006 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/05/2017 הוא 1.006
21/05/2017 1.006 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/05/2017 הוא 1.006
22/05/2017 1.006 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/05/2017 הוא 1.006
23/05/2017 1.006 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/05/2017 הוא 1.006
24/05/2017 1.006 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/05/2017 הוא 1.006
25/05/2017 1.004 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/05/2017 הוא 1.004
26/05/2017 1.001 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/05/2017 הוא 1.001
27/05/2017 0.999 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/05/2017 הוא 0.999
28/05/2017 0.999 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/05/2017 הוא 0.999
29/05/2017 0.999 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/05/2017 הוא 0.999
30/05/2017 0.999 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/05/2017 הוא 0.999
31/05/2017 1.002 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/05/2017 הוא 1.002
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 06/2017 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 04/2017

תגובות הגולשים