OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש דצמבר 2017 (12/2017)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בדצמבר 2017 (12/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2017 0.888 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/12/2017 הוא 0.888
02/12/2017 0.896 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/12/2017 הוא 0.896
03/12/2017 0.896 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/12/2017 הוא 0.896
04/12/2017 0.896 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/12/2017 הוא 0.896
05/12/2017 0.903 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/12/2017 הוא 0.903
06/12/2017 0.913 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/12/2017 הוא 0.913
07/12/2017 0.911 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/12/2017 הוא 0.911
08/12/2017 0.915 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/12/2017 הוא 0.915
09/12/2017 0.923 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/12/2017 הוא 0.923
10/12/2017 0.923 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/12/2017 הוא 0.923
11/12/2017 0.923 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/12/2017 הוא 0.923
12/12/2017 0.925 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/12/2017 הוא 0.925
13/12/2017 0.92 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/12/2017 הוא 0.92
14/12/2017 0.911 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/12/2017 הוא 0.911
15/12/2017 0.913 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/12/2017 הוא 0.913
16/12/2017 0.916 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/12/2017 הוא 0.916
17/12/2017 0.916 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/12/2017 הוא 0.916
18/12/2017 0.916 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/12/2017 הוא 0.916
19/12/2017 0.913 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/12/2017 הוא 0.913
20/12/2017 0.913 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/12/2017 הוא 0.913
21/12/2017 0.914 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/12/2017 הוא 0.914
22/12/2017 0.913 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/12/2017 הוא 0.913
23/12/2017 0.911 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/12/2017 הוא 0.911
24/12/2017 0.911 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/12/2017 הוא 0.911
25/12/2017 0.911 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/12/2017 הוא 0.911
26/12/2017 0.911 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/12/2017 הוא 0.911
27/12/2017 0.911 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/12/2017 הוא 0.911
28/12/2017 0.913 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/12/2017 הוא 0.913
29/12/2017 0.916 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/12/2017 הוא 0.916
30/12/2017 0.916 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/12/2017 הוא 0.916
31/12/2017 0.916 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/12/2017 הוא 0.916
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2018 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 11/2017

תגובות הגולשים