OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש פברואר 2018 (02/2018)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בפברואר 2018 (02/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2018 0.915 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/02/2018 הוא 0.915
02/02/2018 0.917 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/02/2018 הוא 0.917
03/02/2018 0.915 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/02/2018 הוא 0.915
04/02/2018 0.915 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/02/2018 הוא 0.915
05/02/2018 0.915 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/02/2018 הוא 0.915
06/02/2018 0.921 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/02/2018 הוא 0.921
07/02/2018 0.923 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/02/2018 הוא 0.923
08/02/2018 0.917 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/02/2018 הוא 0.917
09/02/2018 0.921 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/02/2018 הוא 0.921
10/02/2018 0.926 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/02/2018 הוא 0.926
11/02/2018 0.926 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/02/2018 הוא 0.926
12/02/2018 0.926 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/02/2018 הוא 0.926
13/02/2018 0.93 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/02/2018 הוא 0.93
14/02/2018 0.931 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/02/2018 הוא 0.931
15/02/2018 0.936 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/02/2018 הוא 0.936
16/02/2018 0.945 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/02/2018 הוא 0.945
17/02/2018 0.938 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/02/2018 הוא 0.938
18/02/2018 0.938 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/02/2018 הוא 0.938
19/02/2018 0.938 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/02/2018 הוא 0.938
20/02/2018 0.928 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/02/2018 הוא 0.928
21/02/2018 0.923 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/02/2018 הוא 0.923
22/02/2018 0.92 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/02/2018 הוא 0.92
23/02/2018 0.921 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/02/2018 הוא 0.921
24/02/2018 0.924 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/02/2018 הוא 0.924
25/02/2018 0.924 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/02/2018 הוא 0.924
26/02/2018 0.924 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/02/2018 הוא 0.924
27/02/2018 0.918 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/02/2018 הוא 0.918
28/02/2018 0.915 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/02/2018 הוא 0.915
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2018 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2018

תגובות הגולשים