OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש אפריל 2018 (04/2018)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית באפריל 2018 (04/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2018 0.886 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/04/2018 הוא 0.886
02/04/2018 0.886 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/04/2018 הוא 0.886
03/04/2018 0.886 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/04/2018 הוא 0.886
04/04/2018 0.883 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/04/2018 הוא 0.883
05/04/2018 0.875 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/04/2018 הוא 0.875
06/04/2018 0.871 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/04/2018 הוא 0.871
07/04/2018 0.868 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/04/2018 הוא 0.868
08/04/2018 0.868 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/04/2018 הוא 0.868
09/04/2018 0.868 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/04/2018 הוא 0.868
10/04/2018 0.856 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/04/2018 הוא 0.856
11/04/2018 0.84 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/04/2018 הוא 0.84
12/04/2018 0.858 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/04/2018 הוא 0.858
13/04/2018 0.859 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/04/2018 הוא 0.859
14/04/2018 0.853 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/04/2018 הוא 0.853
15/04/2018 0.853 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/04/2018 הוא 0.853
16/04/2018 0.853 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/04/2018 הוא 0.853
17/04/2018 0.858 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/04/2018 הוא 0.858
18/04/2018 0.859 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/04/2018 הוא 0.859
19/04/2018 0.872 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/04/2018 הוא 0.872
20/04/2018 0.872 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/04/2018 הוא 0.872
21/04/2018 0.865 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/04/2018 הוא 0.865
22/04/2018 0.865 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/04/2018 הוא 0.865
23/04/2018 0.865 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/04/2018 הוא 0.865
24/04/2018 0.869 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/04/2018 הוא 0.869
25/04/2018 0.875 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/04/2018 הוא 0.875
26/04/2018 0.878 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/04/2018 הוא 0.878
27/04/2018 0.887 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/04/2018 הוא 0.887
28/04/2018 0.887 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/04/2018 הוא 0.887
29/04/2018 0.887 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/04/2018 הוא 0.887
30/04/2018 0.887 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/04/2018 הוא 0.887
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 05/2018 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2018

תגובות הגולשים