OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש מאי 2018 (05/2018)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית במאי 2018 (05/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2018 0.87 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/05/2018 הוא 0.87
02/05/2018 0.87 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/05/2018 הוא 0.87
03/05/2018 0.864 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/05/2018 הוא 0.864
04/05/2018 0.85 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/05/2018 הוא 0.85
05/05/2018 0.848 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/05/2018 הוא 0.848
06/05/2018 0.848 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/05/2018 הוא 0.848
07/05/2018 0.848 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/05/2018 הוא 0.848
08/05/2018 0.839 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/05/2018 הוא 0.839
09/05/2018 0.839 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/05/2018 הוא 0.839
10/05/2018 0.843 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/05/2018 הוא 0.843
11/05/2018 0.834 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/05/2018 הוא 0.834
12/05/2018 0.829 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/05/2018 הוא 0.829
13/05/2018 0.829 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/05/2018 הוא 0.829
14/05/2018 0.829 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/05/2018 הוא 0.829
15/05/2018 0.812 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/05/2018 הוא 0.812
16/05/2018 0.812 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/05/2018 הוא 0.812
17/05/2018 0.807 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/05/2018 הוא 0.807
18/05/2018 0.803 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/05/2018 הוא 0.803
19/05/2018 0.781 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/05/2018 הוא 0.781
20/05/2018 0.781 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/05/2018 הוא 0.781
21/05/2018 0.781 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/05/2018 הוא 0.781
22/05/2018 0.769 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/05/2018 הוא 0.769
23/05/2018 0.734 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/05/2018 הוא 0.734
24/05/2018 0.751 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/05/2018 הוא 0.751
25/05/2018 0.753 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/05/2018 הוא 0.753
26/05/2018 0.777 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/05/2018 הוא 0.777
27/05/2018 0.777 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/05/2018 הוא 0.777
28/05/2018 0.777 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/05/2018 הוא 0.777
29/05/2018 0.78 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/05/2018 הוא 0.78
30/05/2018 0.803 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/05/2018 הוא 0.803
31/05/2018 0.794 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/05/2018 הוא 0.794
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 06/2018 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 04/2018

תגובות הגולשים