OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש דצמבר 2018 (12/2018)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בדצמבר 2018 (12/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2018 0.709 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/12/2018 הוא 0.709
02/12/2018 0.709 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/12/2018 הוא 0.709
03/12/2018 0.709 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/12/2018 הוא 0.709
04/12/2018 0.697 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/12/2018 הוא 0.697
05/12/2018 0.70 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/12/2018 הוא 0.70
06/12/2018 0.695 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/12/2018 הוא 0.695
07/12/2018 0.702 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/12/2018 הוא 0.702
08/12/2018 0.705 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/12/2018 הוא 0.705
09/12/2018 0.705 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/12/2018 הוא 0.705
10/12/2018 0.705 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/12/2018 הוא 0.705
11/12/2018 0.696 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/12/2018 הוא 0.696
12/12/2018 0.70 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/12/2018 הוא 0.70
13/12/2018 0.701 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/12/2018 הוא 0.701
14/12/2018 0.701 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/12/2018 הוא 0.701
15/12/2018 0.703 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/12/2018 הוא 0.703
16/12/2018 0.703 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/12/2018 הוא 0.703
17/12/2018 0.703 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/12/2018 הוא 0.703
18/12/2018 0.704 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/12/2018 הוא 0.704
19/12/2018 0.704 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/12/2018 הוא 0.704
20/12/2018 0.713 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/12/2018 הוא 0.713
21/12/2018 0.711 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/12/2018 הוא 0.711
22/12/2018 0.713 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/12/2018 הוא 0.713
23/12/2018 0.713 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/12/2018 הוא 0.713
24/12/2018 0.713 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/12/2018 הוא 0.713
25/12/2018 0.716 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/12/2018 הוא 0.716
26/12/2018 0.716 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/12/2018 הוא 0.716
27/12/2018 0.716 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/12/2018 הוא 0.716
28/12/2018 0.714 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/12/2018 הוא 0.714
29/12/2018 0.709 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/12/2018 הוא 0.709
30/12/2018 0.709 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/12/2018 הוא 0.709
31/12/2018 0.709 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/12/2018 הוא 0.709
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2019 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 11/2018

תגובות הגולשים