OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש פברואר 2019 (02/2019)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בפברואר 2019 (02/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2019 0.695 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/02/2019 הוא 0.695
02/02/2019 0.695 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/02/2019 הוא 0.695
03/02/2019 0.695 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/02/2019 הוא 0.695
04/02/2019 0.695 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/02/2019 הוא 0.695
05/02/2019 0.694 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/02/2019 הוא 0.694
06/02/2019 0.694 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/02/2019 הוא 0.694
07/02/2019 0.69 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/02/2019 הוא 0.69
08/02/2019 0.693 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/02/2019 הוא 0.693
09/02/2019 0.691 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/02/2019 הוא 0.691
10/02/2019 0.691 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/02/2019 הוא 0.691
11/02/2019 0.691 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/02/2019 הוא 0.691
12/02/2019 0.693 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/02/2019 הוא 0.693
13/02/2019 0.693 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/02/2019 הוא 0.693
14/02/2019 0.689 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/02/2019 הוא 0.689
15/02/2019 0.69 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/02/2019 הוא 0.69
16/02/2019 0.682 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/02/2019 הוא 0.682
17/02/2019 0.682 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/02/2019 הוא 0.682
18/02/2019 0.682 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/02/2019 הוא 0.682
19/02/2019 0.684 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/02/2019 הוא 0.684
20/02/2019 0.681 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/02/2019 הוא 0.681
21/02/2019 0.679 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/02/2019 הוא 0.679
22/02/2019 0.679 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/02/2019 הוא 0.679
23/02/2019 0.679 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/02/2019 הוא 0.679
24/02/2019 0.679 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/02/2019 הוא 0.679
25/02/2019 0.679 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/02/2019 הוא 0.679
26/02/2019 0.683 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/02/2019 הוא 0.683
27/02/2019 0.684 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/02/2019 הוא 0.684
28/02/2019 0.679 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/02/2019 הוא 0.679
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2019 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2019

תגובות הגולשים