OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש אפריל 2019 (04/2019)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2019 0.656 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/04/2019 הוא 0.656
02/04/2019 0.654 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/04/2019 הוא 0.654
03/04/2019 0.643 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/04/2019 הוא 0.643
04/04/2019 0.64 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/04/2019 הוא 0.64
05/04/2019 0.64 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/04/2019 הוא 0.64
06/04/2019 0.631 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/04/2019 הוא 0.631
07/04/2019 0.631 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/04/2019 הוא 0.631
08/04/2019 0.631 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/04/2019 הוא 0.631
09/04/2019 0.63 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/04/2019 הוא 0.63
10/04/2019 0.629 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/04/2019 הוא 0.629
11/04/2019 0.624 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/04/2019 הוא 0.624
12/04/2019 0.618 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/04/2019 הוא 0.618
13/04/2019 0.614 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/04/2019 הוא 0.614
14/04/2019 0.614 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/04/2019 הוא 0.614
15/04/2019 0.614 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/04/2019 הוא 0.614
16/04/2019 0.612 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/04/2019 הוא 0.612
17/04/2019 0.622 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/04/2019 הוא 0.622
18/04/2019 0.617 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/04/2019 הוא 0.617
19/04/2019 0.619 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/04/2019 הוא 0.619
20/04/2019 0.619 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/04/2019 הוא 0.619
21/04/2019 0.619 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/04/2019 הוא 0.619
22/04/2019 0.619 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/04/2019 הוא 0.619
23/04/2019 0.619 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/04/2019 הוא 0.619
24/04/2019 0.615 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/04/2019 הוא 0.615
25/04/2019 0.61 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/04/2019 הוא 0.61
26/04/2019 0.611 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/04/2019 הוא 0.611
27/04/2019 0.61 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/04/2019 הוא 0.61
28/04/2019 0.61 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/04/2019 הוא 0.61
29/04/2019 0.61 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/04/2019 הוא 0.61
30/04/2019 0.604 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/04/2019 הוא 0.604
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 05/2019 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 03/2019

תגובות הגולשים