OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש מאי 2019 (05/2019)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית במאי 2019 (05/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2019 0.603 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/05/2019 הוא 0.603
02/05/2019 0.603 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/05/2019 הוא 0.603
03/05/2019 0.602 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/05/2019 הוא 0.602
04/05/2019 0.596 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/05/2019 הוא 0.596
05/05/2019 0.596 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/05/2019 הוא 0.596
06/05/2019 0.596 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/05/2019 הוא 0.596
07/05/2019 0.584 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/05/2019 הוא 0.584
08/05/2019 0.579 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/05/2019 הוא 0.579
09/05/2019 0.573 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/05/2019 הוא 0.573
10/05/2019 0.581 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/05/2019 הוא 0.581
11/05/2019 0.584 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/05/2019 הוא 0.584
12/05/2019 0.584 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/05/2019 הוא 0.584
13/05/2019 0.584 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/05/2019 הוא 0.584
14/05/2019 0.593 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/05/2019 הוא 0.593
15/05/2019 0.589 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/05/2019 הוא 0.589
16/05/2019 0.592 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/05/2019 הוא 0.592
17/05/2019 0.59 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/05/2019 הוא 0.59
18/05/2019 0.592 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/05/2019 הוא 0.592
19/05/2019 0.592 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/05/2019 הוא 0.592
20/05/2019 0.592 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/05/2019 הוא 0.592
21/05/2019 0.595 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/05/2019 הוא 0.595
22/05/2019 0.592 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/05/2019 הוא 0.592
23/05/2019 0.589 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/05/2019 הוא 0.589
24/05/2019 0.593 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/05/2019 הוא 0.593
25/05/2019 0.597 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/05/2019 הוא 0.597
26/05/2019 0.597 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/05/2019 הוא 0.597
27/05/2019 0.597 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/05/2019 הוא 0.597
28/05/2019 0.599 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/05/2019 הוא 0.599
29/05/2019 0.601 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/05/2019 הוא 0.601
30/05/2019 0.615 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/05/2019 הוא 0.615
31/05/2019 0.621 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/05/2019 הוא 0.621
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 06/2019 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 04/2019

תגובות הגולשים