OFFICEGUY

שער הלירה הטורקית בחודש דצמבר 2019 (12/2019)

לשימושכם, שערי הלירה הטורקית בדצמבר 2019 (12/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2019 0.604 שער הלירה הטורקית בתאריך 01/12/2019 הוא 0.604
02/12/2019 0.604 שער הלירה הטורקית בתאריך 02/12/2019 הוא 0.604
03/12/2019 0.608 שער הלירה הטורקית בתאריך 03/12/2019 הוא 0.608
04/12/2019 0.605 שער הלירה הטורקית בתאריך 04/12/2019 הוא 0.605
05/12/2019 0.602 שער הלירה הטורקית בתאריך 05/12/2019 הוא 0.602
06/12/2019 0.602 שער הלירה הטורקית בתאריך 06/12/2019 הוא 0.602
07/12/2019 0.598 שער הלירה הטורקית בתאריך 07/12/2019 הוא 0.598
08/12/2019 0.598 שער הלירה הטורקית בתאריך 08/12/2019 הוא 0.598
09/12/2019 0.598 שער הלירה הטורקית בתאריך 09/12/2019 הוא 0.598
10/12/2019 0.597 שער הלירה הטורקית בתאריך 10/12/2019 הוא 0.597
11/12/2019 0.598 שער הלירה הטורקית בתאריך 11/12/2019 הוא 0.598
12/12/2019 0.602 שער הלירה הטורקית בתאריך 12/12/2019 הוא 0.602
13/12/2019 0.60 שער הלירה הטורקית בתאריך 13/12/2019 הוא 0.60
14/12/2019 0.597 שער הלירה הטורקית בתאריך 14/12/2019 הוא 0.597
15/12/2019 0.597 שער הלירה הטורקית בתאריך 15/12/2019 הוא 0.597
16/12/2019 0.597 שער הלירה הטורקית בתאריך 16/12/2019 הוא 0.597
17/12/2019 0.594 שער הלירה הטורקית בתאריך 17/12/2019 הוא 0.594
18/12/2019 0.592 שער הלירה הטורקית בתאריך 18/12/2019 הוא 0.592
19/12/2019 0.588 שער הלירה הטורקית בתאריך 19/12/2019 הוא 0.588
20/12/2019 0.587 שער הלירה הטורקית בתאריך 20/12/2019 הוא 0.587
21/12/2019 0.584 שער הלירה הטורקית בתאריך 21/12/2019 הוא 0.584
22/12/2019 0.584 שער הלירה הטורקית בתאריך 22/12/2019 הוא 0.584
23/12/2019 0.584 שער הלירה הטורקית בתאריך 23/12/2019 הוא 0.584
24/12/2019 0.583 שער הלירה הטורקית בתאריך 24/12/2019 הוא 0.583
25/12/2019 0.581 שער הלירה הטורקית בתאריך 25/12/2019 הוא 0.581
26/12/2019 0.581 שער הלירה הטורקית בתאריך 26/12/2019 הוא 0.581
27/12/2019 0.581 שער הלירה הטורקית בתאריך 27/12/2019 הוא 0.581
28/12/2019 0.582 שער הלירה הטורקית בתאריך 28/12/2019 הוא 0.582
29/12/2019 0.582 שער הלירה הטורקית בתאריך 29/12/2019 הוא 0.582
30/12/2019 0.582 שער הלירה הטורקית בתאריך 30/12/2019 הוא 0.582
31/12/2019 0.581 שער הלירה הטורקית בתאריך 31/12/2019 הוא 0.581
מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 01/2020 מעבר לשער הלירה הטורקית בחודש 11/2019

תגובות הגולשים