OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש ספטמבר 2014 (09/2014)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בספטמבר 2014 (09/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2014 0.336 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/09/2014 הוא 0.336
02/09/2014 0.333 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/09/2014 הוא 0.333
03/09/2014 0.335 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/09/2014 הוא 0.335
04/09/2014 0.336 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/09/2014 הוא 0.336
05/09/2014 0.336 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/09/2014 הוא 0.336
06/09/2014 0.335 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/09/2014 הוא 0.335
07/09/2014 0.335 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/09/2014 הוא 0.335
08/09/2014 0.335 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/09/2014 הוא 0.335
09/09/2014 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/09/2014 הוא 0.331
10/09/2014 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/09/2014 הוא 0.331
11/09/2014 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/09/2014 הוא 0.331
12/09/2014 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/09/2014 הוא 0.331
13/09/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/09/2014 הוא 0.329
14/09/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/09/2014 הוא 0.329
15/09/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/09/2014 הוא 0.329
16/09/2014 0.333 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/09/2014 הוא 0.333
17/09/2014 0.334 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/09/2014 הוא 0.334
18/09/2014 0.332 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/09/2014 הוא 0.332
19/09/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/09/2014 הוא 0.329
20/09/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/09/2014 הוא 0.329
21/09/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/09/2014 הוא 0.329
22/09/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/09/2014 הוא 0.329
23/09/2014 0.329 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/09/2014 הוא 0.329
24/09/2014 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/09/2014 הוא 0.326
25/09/2014 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/09/2014 הוא 0.326
26/09/2014 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/09/2014 הוא 0.326
27/09/2014 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/09/2014 הוא 0.326
28/09/2014 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/09/2014 הוא 0.326
29/09/2014 0.326 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/09/2014 הוא 0.326
30/09/2014 0.328 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/09/2014 הוא 0.328
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 10/2014 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 08/2014

תגובות הגולשים